'Spui că e obositor să fii alături de copii.Ai dreptate. Și adaugi: fiindcă trebuie să te cobori la nivelul lor, să te apleci, să te înclini, să te încovoiezi, să te faci mic. Aici însă greșești. Nu asta te obosește cel mai mult, ci faptul că ești obligat să te ridici la înălțimea sentimentelor lor. Să te întinzi, să te alungești, să te ridici pe vârfurile picioarelor. Ca să nu-i rănești.' Janusz Korczak

"Fie-vă dragi copiii, purtați-vă cu ei blând, învățați-i ce e de folos, fiți drepți și-ți vedea că nu-s sălbatici. Schimbați-le des ocupația, jucați-vă cu ei, căci între copii trebuie să fii și tu copil. Nu vă vărsați veninul amărăciunii voastre în sufletul copiilor, că-i păcat" (Ion Creangă)

"Cea mai bogata mostenire pe care parintii pot sa o lase copiilor este copilaria fericita, plina de amintiri tandre despre tatal si mama lor. Aceasta va lumina zilele care vin, ii va pazi de ispite si-i va ajuta in incercarile vietii de zi cu zi dupa ce vor parasi casa parinteasca.
Parintii trebuie sa fie asa cum vor sa-i vada pe copiii lor, ci nu cu vorba, ci cu fapta. Ei trebuie sa-si invete copiii prin exemplul vietii lor."
(Sfanta Mucenita Alexandra, Imparateasa Rusiei)


miercuri, 3 iulie 2013

MODELELE LOR SUNTEM NOI

Speranta Farca, in unul dintre articolele ei, scrie asa:


"Nevoia unui model

Copi­lul care se con­fruntă cu pro­pria sa furie se simte copleşit şi inca­pa­bil de rea­cţie. De aceea, de ce le mai multe ori, plânge, ţipă, azvârle din mâini şi picioare de parcă nu ar mai avea nevoie de ele.
Prin mani­fes­tă­rile sale, copi­lul tre­zeşte în părinte afecte simi­lare. Părin­tele, el însuşi înfu­riat, oferă un model „viu” de rea­cţie. Com­por­ta­men­tul părin­te­lui în ast­fel de situ­a­ţii este obser­vat de către copil şi pre­luat ca exem­plu: „deci aşa se pro­ce­dează atunci când te simţi furios!” – e o lecţie învăţată.
Copi­lul nu face această cer­ce­tare nici deli­be­rat şi nici din rău­tate – este o moda­li­tate de rela­ţie pro­iec­tivă (M. Klein) prin care afec­tele necu­nos­cute sunt exter­na­li­zate pen­tru a putea fi văzute din exte­rior şi abia apoi însuşite.
Înţe­le­gând aceasta, părin­tele poate şti de ce el însuşi tre­buie să-​​şi mode­leze com­por­ta­men­tul, să cugete, să se înţe­le­pţească. Lipsa de matu­ri­tate afec­tivă, rea­cţi­ile bru­tale, fără pre­lu­crare ale părin­te­lui nu vor întâr­zia să se oglin­dească în com­por­ta­men­tul copi­lu­lui, ten­sionând relaţia.

Un model pozi­tiv de auto­ges­tio­nare a agre­si­vi­tă­ţii este nepre­țuit pen­tru copi­lul care, ime­diat pro­fită de el, preluându-​​l."

E prea greu de înțeles? Să reformulăm
1. copilul, neputând face față tuturor trăirilor sale, are crize. Nu din răutate și nici intenționat: e un mod de a comunica ceva.
2 criza îl înfurie pe adult: Cum dom'le să-și permită mucosul ăsta sa urle sau să lovească?
3. adultul are două variante:
a. se lasă pradă furiei și urlă și el eventual îi trage o urecheală zdravănă sau două palme la fund, să-l țină minte și să nu-și mai permită să aibă crize (ca doar adulții își pot permite asta, nu?)
b. își înghite furia, își regăsește calmul, ajută copilul să treacă prin criză, îi oferă înțelegere și sprijin
4. oricare dintre cele două variante de mai sus e luată de copil ca exemplu de "Asa ne comportăm când ceva nu ne convine"

Tot nu e clar? Mai încercăm o dată:
Varianta 1. Copilul are o problemă - copilul face o criză - adultul se înfurie - adultul urla la copil - adultul lovește copilul - copilul ia ca model reacția adultului - copilul  învață că atunci când ești furios urli și lovești

Varianta 2: Copilul are o problemă - copilul face o criză - adultul își păstrază calmul - adultul consolează copilul - adultul spune copilului că îl înțelege - adultul spune copilului că e acolo, pentru el, în timpul crizei și după ea, oricât va fi nevoie - Copilul ia ca model adultul - copilul învață că are un sprijin și că nu e nevoie să urle ca să se facă auzit și că se poate comunica si cu blândețe.

Tot prea complicat?
Oameni buni, copilul învață din ceea ce vede că fac adulții din jurul lui, nu din ceea ce spun ei despre cum ar trebui el sa se comporte

Ce e așa greu de înțeles? În câte moduri trebuie explicat? Aveți vreo variantă mai simplă????

Niciun comentariu: